Tygelsjö -  MalmöTygelsjö & V Klagstorp

Bostäder och byggnader

Tjugo år av byggande

Byggboomen 2003 - 2023 ökade befolkningsmängden från ca 2000 till över 3000.

Peter Stark
Pilbäckskolan uppförs

Några år efter det vi flyttat till det gula huset i Tygelsjö 2003 och vi hade fått två barn, köpte jag en kamera och tog med den på promenader i byn.

Det hände mycket i Tygelsjö i början av 2000-talet. Byggandet tog fart efter ha stått still sedan 60- och 70-talen.

-"Farväl till byn", sa Alf Christensson, Villaägarnas ordförande, i Lokaltidningen. Bybor protesterade mot skola och höghus, och silorna ville man ha kvar.

Alf Christensson, Lokaltidningen.
Lokaltidningen om höghusen i Tygelsjö.

Men trots protester byggdes det kedjehus, villor, en förskola och ett LSS-boende på åkern norr om Laavägen. Trädäck, studsmatta och pool blev sista skörden.

Den omdebatterade Nya Skolan byggdes 2013 i siktlinjen mellan vår trädgård och Öresundsbron. En del bybor föreslog gamla Pierre Robert-fabriken som alternativ. Men skolan byggdes och fabriken revs (utan protester).

Biblioteksentren till Pilbäckskolan under uppbyggnad.

Nu står skolan där. Det har tillkommit idrottshall, konstgjord fotbollsplan och en basketplan. Två av våra barn har gått grundskolan där. Det har varit bekvämt att ha en ny skola så nära. Fotbollsplanen är hemmaplan för Tygelsjö IK och samlar byn på matcher och träningar - men den asfalterade basketplanen väntar fortfarande på sin lokala Michael Jordan.

Men en sak skaver lite: Skolans namn skulle varit Pilebäcksskolan; med foge-s, för korrekt svenska, och Pile, för geografisk koppling till Pilebäcken. Men idrottshallen fick i alla fall heta Pilbäckshallen, med foge-s.

Allén längs Ängsövägen en vinterdag innan skolan uppfördes (till vänster) och idrottshallen (till höger)

Ängsövägen går mellan skolan och idrottsplatsen. En gång en allé med hästar på en sidan och en åker med vete och korn på den andra. På somrarna filtrerades ljuset genom alléns blad ned på grusvägen. På vintern formade snön almarna till ståtliga snöskulpturer. Det var någon sjukdom åt upp träden inifrån och när de fälldes i december 2012 så var stamma ihålliga och ruttna. Det var nog tur de fälldes innan de fallit av sig själva.

Träden längs Laavägen fälls.

Byggboomen slutade inte med skolan och idrottsplatsen. Åkerjorden längs Sjötorpsvägen grävdes upp och flyttade med lastbilar till vallar längs E6:an. En matta av villor rullades ut

Nya husen.

Marken täcktes av mera villor, kedjehus och asfalt. Den gamla bäcken grävdes fram från sin kulvert i marken för att hantera regnvattnet från vägarna och hustaken. Även marken mellan byn och motorvägen, där man inte trodde det kunde byggas på grund av buller, växte det LSS-boende, förskola och kedjehus.

Tygelsjösilorna rivs.

År 2016 knipsade en grävskopa av den 27m höga Tygelsjö Silon bit för bit ner till en hög betong och skrot. ”En enkel sak”, sa grävmaskinisten till Sydsvenskan.

Malmö Museer vill ha kvar silorna i Tygelsjö.

Minnet av Tygelsjö som Söderslätts största silo på 1950- och 60-talen forslades bort i lastbilar. Av en stor arbetsplats med silos och järnväg återstår enstaka byggnader som renoverats till bostäder. Tiden har sin gång.

Tygelsjö boställe.

Efter den silor-rivningen tog byggboomen ny fart. Området söder om Sjötorpsvägen byggdes efter att den gamla Pierre Robert-fabriken jämnats med marken, en rivning med få protester. På Lantmännens gamla tomt återuppstod handeln i form av ett nytt ICA Supermarket Tygelsjö. Spannmålshandeln ersattes av Dagens Erbjudande.

Med kameran hade jag skapat fotobloggen, tygelsjo.se, 2003. Efter tio år hörde lokaltidningen hallå av sig och ville göra reportage.

Fotobloggen tygelsjo.se i tidningen hallå!

Men några år senare lade jag kameran i källaren. Allt har sin tid.

Idag är Tygelsjö modernt. De flesta husen är nya. Skolan och flera förskolor är nya. Den blandade bebyggelsen - lägenheter, kedjehus, radhus och villor - gör byn tillgänglig för andra än barnfamiljer. I övergången mellan den omkringliggande landsbygden och de nya husen finns promenadvänliga grönytor. Nya ICA Supermarket är det modernaste i sydvästra Malmö. Läget är bekvämt. Man kan ta sig från flyget på Kastrup till dörren hemma på under 40min. Med buss 150 kommer man till IKEA, Emporia, SATS och Nordic Wellness på under 15min. (Bussen fortsätter till bokskogen om man sitter kvar.).

Men Tygelsjö är ingen pittoresk bypärla. Den tuviga ängen, som gav byn dess namn och som i mitten av förra seklet var en lummig trädgård, är ödelagd av Malmö Stad. Det finns inget naturligt centrum och Prelleparken är för liten för att vara en park. Bygator med stockrosor och omsorgsfullt renoverade 200-åriga hus, som i Skanör och Falsterbo, finns inte. Havet ligger 5km bort och det finns ingen trollskog att vandra i. De ändlösa åkrarna är svårtillgängliga.

Läs mer om byggandet i Tygelsjö

Järnvägen.

Lantmännen och silornas tid.

Byängen.