Öppettider

Tygelsjö.se

Bygglov

Byn vid ängen

Tygelsjö är byn vid ängen. Så kallades byn i flera hundra år, Tyelse, den tuviga ängen.

Det gamla vykortet visar en idyll någon gång tidigt 1900-tal. Två hästar betar framför en inhägnad odling. Ängen är tuvig och i bakgrunden är det lummig grönska upp mot kyrkan.

Idag är den tuviga ängen ödelagd. Malmö Kommuns asfalt, baracker och försök till skolgård har ersatt ängens tuvor så när som på några kvadratmeter där ängen fått vara ifred.

Tygelsjö Byalag, tillsammans med Villaägarna och Kvarndala, krävde i April 2019 att Malmö Kommun återställer Tygelsjö till byn vid ängen.

Tygelsjö äng
Tygelsjö - Kyrkan och prästgården. Vykort (privat ägo).
Tygelsjö äng
Tygelsjö ängen 2019. Foto: Peter Stark.

Ödehus

I ena hörnet av Västra Klagstorp står ett hus och förfaller

Det gamla huset står i förfall och ser på när åkermarken rivs upp och gör plats för det nya.

Sakta förvandlar väder, vind och skadegörelse huset invid åkern till ett ruckel. Bara under senaste året har flera rutor krossats.

Tygelsjö äng
Ödehuset i Västra Klagstorp. Foto: Peter Stark.

Nyheter

| {{item.Host}}

{{item.Title}}

{{item.Description}}

Kalendarium

{{item.properties.summary}}

{{item.properties.name}}