Tygelsjö -  MalmöTygelsjö

TYGELSJÖ 56:16
Nybyggnad av teknikhus (ändring av tidigare bygglov SBN 2021-004192)
TYGELSJÖ 5:82 (FEMSJUVÄGEN 38)
Nybyggnad av garage samt nytt skärmtak
TYGELSJÖ 16:59 (ÄNGSÖVÄGEN 4)
Bibehållande av ett befintligt enbostadshus, nybyggnad av ett garage samt rivning av garage