Tygelsjö -  MalmöTygelsjö & V Klagstorp

Snöbilder från Tygelsjö

Snöbilder

Tygelsjö i snö

Peter Stark
Snödraken blev känd lokalt men återkom aldrig igen.

Snön ligger sällan länge på den blåsiga slätten. Men ibland händer det att åkrarna och träden kläs i vitt.

Tygelsjöstigen i vitt

Under förra seklet, på den tiden tåget gick genom byn, hände det att spåren fylldes med snö.

Tågurspårning i snön

Trädens mörka stammar framträder som skulpturer när snön lägger sig ovanpå. I kyrkbacken står fyra ståtliga snöskulpturer.

Kyrkbacken i vitt.