Tygelsjö -  MalmöTygelsjö & V Klagstorp

Byalaget

Byalagets historiska fotografier

Tygelsjö byalag lades ned 2023 och lämnade efter sig en skatt av historiska fotografier från förra seklet.

Peter Stark
Tygelsjö bybor någon gång under förra seklet.

-"Det värdefullaste vi har", sades det när Tygelsjö byalag avvecklas under 2022/23. En låda fotografier tagna i Tygelsjö under förra seklets första hälft donerades till Kvarndala, digitala kopior finns här.

Bilderna visar uppställda skolklasser, folk på åkrarna eller på väg till kyrkan. Barnen ser spöklika ut, bleka ansikten, tidens finkläder.

En man och en kvinna framfår en gård med en häst. Bilderna är från en tid då man föddes, levde, arbetade och dog i byn.

Bilderna bör vara från seklets första hälft. Brandstationen och skolan byggdes på femtiotalet och är med på de senare bilderna.

En skolklass i Tygelsjö.
Utsikt från kyrktornet över skolan, brandstationen och åkrarna i fjärran.
Finkläder, kanske är det Söndag och på väg till kyrkan.