Bygglov

Byn vid ängen

Tygelsjö Byalag, tillsammans med Villaägarna och Kvarndala, krävde i April 2019 att Malmö Kommun återställer Tygelsjö till byn vid ängen.

Tygelsjö är byn vid ängen. Så kallades byn i flera hundra år, Tyelse, den tuviga ängen.

Det gamla vykortet visar en idyll någon gång tidigt 1900-tal. Två hästar betar framför en inhägnad odling. Ängen är tuvig och i bakgrunden är det lummig grönska upp mot kyrkan.

Idag är den tuviga ängen ödelagd. Malmö Kommuns asfalt, baracker och försök till skolgård har ersatt ängens tuvor så när som på några kvadratmeter där ängen fått vara ifred.